Đơn vị trực thuộc > Các phòng ban

Ban giám đốc

Chức năng:
  • Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, trực tiếp phụ trách công tác tài chính- cơ sở vật chất; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra.
  • Phó giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công...
  • Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo làm việc theo chế độ thủ trưởng được quy định trong Nghị định số 171/HĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ.
Nhiệm vụ:

Với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục hiện nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình có Giám đốc Sở và 3 Phó Giám đốc Sở.

BAN GIÁM ĐỐC
 

 
 STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đặng Phương Bắc Giám đốc (0363)833.693
2 Trần Thị Bích Vân Phó Giám đốc (0363).840441
3 Hoàng Văn Thiệp Phó Giám đốc  

 

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 27
Tổng số người truy cập : 8716779

Tin nổi bật