Tin tức > Thông tin Sở

Thông báo xét tuyển viên chức thuộc Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2010-2011

21-09-2010 07:44:48


 Căn cứ Thông báo số 472/TB-SNV  ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc thoả thuận tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2011 của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình;
 Hội đồng xét tuyển thông báo:
 A. Chỉ tiêu cần tuyển dụng

a/. 203 biên chế giáo viên cho các trường THPT công lập gồm:

Ngữ Văn 24; Toán 11; Vật lý 19; Hoá học 30; Sinh hc 06; Kỹ thuật Nông nghiệp 03;  Kỹ thuật Công nghiệp 03; Lịch sử 07; Địa lý 24; Giáo dục Công dân 06; Anh văn 25; Tin học 41; Thể dục 04.

b/. 07 biên chế cho trường TCSP Mầm non gồm:

Bác sỹ 01; Đại học Thương mại chuyên ngành nấu ăn 01; ĐHSP GD Mầm non 03; Giáo dục Chính trị 01; Giáo dục Quốc phòng 01.

B. Điều kiện và tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển

I. Điều kiện:

Người đăng kí dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình từ trước ngày 01/9/2010. Hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài phải có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ (trước đó đã tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy tại các trường công lập) có cam kết công tác tại Thái Bình từ 5 năm trở lên;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;

- Có đơn xin dự tuyển, có lí lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, ... ;

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ cho Hội đồng xét tuyển.

II. Tiêu chuẩn:

1. Đối với giáo viên THPT:

Người đăng kí dự tuyển có trình độ đào tạo từ Đại học hệ chính qui trở lên đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng (không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ đào tạo Liên thông; Tại chức; Từ xa hay các hình thức đào tạo không chính quy khác).

 

Cụ thể như sau:

1.1. Môn Ngữ văn: Tốt nghiệp khoa Sư phạm Ngữ Văn của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Văn, khoa Ngôn ngữ phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.2. Môn Toán: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: Toán, Toán-Tin, Toán-...... của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Toán phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.3. Môn Vật lí: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: Vật lí, Lý-Hóa, Lý-Tin, Lý-... của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Vật lí phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.4. Môn Hoá học: Tốt nghiệp khoa Sư phạm Hoá học, Hoá-Sinh, Hoá-... của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Hoá học phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.5. Môn Sinh học: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: Sinh học, Sinh – KTNN, Sinh-Hoá, Sinh-... của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Sinh học phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.6. Môn Kĩ thuật nông nghiệp: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: KTNN, Công nghệ của các trường đại học.

1.7. Môn Lịch sử: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: Lịch sử, Sử -... của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Lịch sử của trường đại học phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.8. Môn Địa lí: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: Địa lí, Địa-... của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Địa lí của các trường đại học phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.9. Môn Giáo dục công dân: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: GDCD, Giáo dục Chính trị của trường đại học.

1.10. Môn Tiếng Anh: Tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiếng Anh;

Tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của các trường đại học phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.11. Môn Tin học: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: Tin học, Công nghệ thông tin của các trường đại học;

Tốt nghiệp khoa Tin học, Công nghệ thông tin, Kỹ sư tin học của các trường đại học phải có chứng chỉ sư phạm do trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của trường đại học cấp.

1.12. Môn Thể dục: Tốt nghiệp khoa Sư phạm Thể dục của trường đại học hoặc khoa Sư phạm GDTC của trường đại học.

1.13. Môn Kĩ thuật Công nghiệp: Tốt nghiệp khoa Sư phạm: KTCN, Công nghệ của các trường đại học.

2. Đối với Trung cấp SPMN:

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

C. Thời gian phát hành và thu hồ sơ

Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng đăng ký dự tuyển liên hệ mua hồ sơ (theo mẫu của Hội đồng xét tuyển) tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010.

 Thời gian nộp hồ sơ:  Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ vào 2 ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2010 tại Sở GD&ĐT Thái Bình
                                  Thái Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2010
                                                         Hội đồng xét tuyển

Theo Phòng Tổ chức cán bộ
T_VIEW_DAYS :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

T_THONGTIN_WEBSITE

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình T_THONGTIN1
  • T_THONGTIN2
  • T_THONGTIN3
  • T_THONGTIN4
  • T_THONGTIN5

Thống kê truy cập

Số người đang online : 22
Tổng số người truy cập : 8880958

T_HOT_LIST_NEWS


{{TITLE}}