Tin tức > Tiểu học

Hướng dẫn đánh giá , xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT

09-02-2010 07:07:44


Chi tiết tải về tại đây: userfiles/tt2014_616-BGDDT-NGCBQLGD .pdf

Kính gửi:    Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để các địa phương triển khai thực hiện Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (Chuẩn) được ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng Chuẩn trong quá trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn như sau:

I. YÊU CẦU 

1. Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, công bằng, dân chủ. Phải dựa vào các kết quả đạt được thông qua các minh chứng phù hợp với các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn.

2. Xác định được mặt mạnh, mặt yếu về năng lực nghề nghiệp, hiệu quả làm việc trong điều kiện cụ thể của nhà trường để giúp giáo viên phát triển khả năng giáo dục và dạy học.

3. Thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT và văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý. Xây dựng môi trường thân thiện, dân chủ và thật sự tôn trọng lẫn nhau trong quá trình đánh giá. Không tạo nên sự căng thẳng cũng như không gây áp lực cho cả phía quản lý và giáo viên.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Bộ GD&ĐT
T_VIEW_DAYS :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

T_THONGTIN_WEBSITE

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình T_THONGTIN1
  • T_THONGTIN2
  • T_THONGTIN3
  • T_THONGTIN4
  • T_THONGTIN5

Thống kê truy cập

Số người đang online : 26
Tổng số người truy cập : 8880936

T_HOT_LIST_NEWS


{{TITLE}}