Tài khoản và mật khẩu cho thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi (cập nhật đến Biên lai thu tiền số 1933)

12-05-2015 | 10:30:53

  Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu.
 Tài khoản và mật khẩu được xem tại đây

THÔNG BÁO về việc hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015

25-05-2015 | 10:19:50

 

 

 Kính gửi:   - Các Trường THPT
                     - Các Trung tâm GDTX-HN
                     - Các trường CĐ nghề và TC nghề

 

 

       Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2474/BGDĐT-KTKĐCLGD tiếp tục cho phép các thí sinh (nếu có nguyện vọng) được điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng kí dự thi (kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn) trước ngày 27 tháng 5 năm 2015. Các đơn vị cần thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh (có nguyện vọng) điền thông tin vào Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo), tập hợp các thí sinh sửa dữ liệu trong một danh sách ghi rõ tên đơn vị, lãnh đạo ký đóng dấu; danh sách gồm các cột: Số thứ tự, Số hồ sơ, Họ và tên, Ngày sinh, Thông tin sai, Thông tin đúng cần sửa lại, Ghi chú. Đối với dữ liệu đề nghị sửa của các đơn vị đã gửi về Sở sau ngày 19/5 cũng yêu cầu làm như trên.
       Các đơn vị gửi các Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi và danh sách thí sinh sửa dữ liệu về phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Sở GD&ĐT trước ngày 27/5/2015; gửi một bản danh sách vào địa chỉ email:
gianghaitrieu@gmail.com. Thời gian rất gấp, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.
       Mọi thắc mắc liên hệ ông Giang Hải Triều - chuyên viên phòng Khảo thí và QLCLGD, Sở GD&ĐT - ĐT: 0976.62.67.68.

       
Download Công văn 2474 và Mẫu Phiếu điều chỉnh thông tin ĐKDT.Công văn số: 286/SGDĐT-ĐANN V/v khảo sát năng lực và bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên môn Tiêng Anh

25-05-2015 | 08:40:28

 Ngày 25/5/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc trung tâm GDTX-HN các huyện, thành phố.
V/v Khảo sát năng lực và bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên môn Tiếng Anh.
Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 284/SGDĐT-TCCB V/v Điều chuyển CBQL và GV trung tâm GDTX năm 2015

25-05-2015 | 08:32:46

 Ngày 25/5/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình có công văn gửi:
- Các trung tâm GDTX&HN trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh Thái Bình.
V/v điều chuyển CBQL và GV trung tâm GDTX năm 2015.
Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 279/SGDĐT-TCCB V/v Bồi dưỡng CBCC năm 2015

25-05-2015 | 08:12:46

 Ngày 25/5/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi:
  - Các đơn vị công lập trực thuộc.
Về việc bồi dưỡng CBCC năm 2015.
Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 283/SGDĐT-KHTC V/v Hướng dẫn kinh phí thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016.

22-05-2015 | 10:40:32

 Ngày 22/05/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi: 
- Các trường THPT công lập trong tỉnh.
V/v Hướng dẫn kinh phí thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016.
Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn sô: 277/SGDĐT V/v công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

21-05-2015 | 10:24:39

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Thái Bình về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau...
Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 273/SGDĐT-TCCB V/v báo cáo đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và dữ liệu PMIS

21-05-2015 | 08:46:43

 Ngày 21/05/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi :
     - Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc.
V/v báo cáo đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và dữ liệu PMIS.
Chi tiết công văn xem tại đây
Biểu mẫu công văn tải tại đây

Công văn số: 272/SGDĐT-TCCB V/v báo cáo đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và dữ liệu PMIS

21-05-2015 | 08:45:33

 Ngày 21/05/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi :
     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
V/v báo cáo đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và dữ liệu PMIS.
Chi tiết công văn xem tại đây

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 11
Tổng số người truy cập : 3824392

Tin nổi bật