Công văn số 571/SGDĐT-GDCN v/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 ngành giáo dục chuyên nghiệp

23-09-2013 | 16:14:50

      Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với Giáo dục chuyên nghiệp như sau...

      Download công văn 571.

      Download Báo cáo tổng kết 363.

Công văn số 945/SGDĐT-KT&QLCLGD về việc góp ý Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia

19-12-2014 | 16:07:23

        Thực hiện Công văn số 7373/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc góp ý Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để các quy chế thi đảm bảo thực tế, khả thi, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, thảo luận Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia và có ý kiến góp ý. Nội dung Dự thảo được đăng trên Website của Sở GD&ĐT.

Quyết định 373/QĐ-SGDĐT về việc cử cán bộ quản lí, giáo viên tham gia lớp tập huấn "Xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ"

18-12-2014 | 09:26:10

 Download Quyết định 373/QĐ-SGDĐT về việc cử cán bộ quản lí, giáo viên tham gia lớp tập huấn "Xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ"

Công văn 939/SGDĐT-GDTrH V/v đôn đốc triển khai chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lí của ngành Giáo dục và Đào tạo

18-12-2014 | 09:23:49

 
Download Công văn 939/SGDĐT-GDTrH V/v đôn đốc triển khai chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lí của ngành Giáo dục và Đào tạo

Công văn số 933/SGDĐT v/v mời họp giao ban giữa Sở và các phòng GD&ĐT

17-12-2014 | 12:08:55

      Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở về việc tổ chức Hội nghị giao ban giữa Sở với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời các đồng chí về dự.

 

Thông báo các dự án đủ điều kiện dự cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2014-2015

17-12-2014 | 12:03:21

    Sở Giáo dục và Đào tạo  thông báo danh sách các dự án đủ điều kiện dự cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2014-2015
    Download danh sách.

Công văn số 930/SGDĐT-TCCB V/v kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 và báo cáo công tác nhân sự

12-12-2014 | 21:38:41

      Thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP  ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn số 667/TTr-NV5 ngày 28/11/2014 về việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2014 của Thanh tra tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai đến các cá nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Cụ thể như sau...

      Download công văn 930biểu mẫu.

 

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 3
Tổng số người truy cập : 3294278


Tin nổi bật