Tài khoản và mật khẩu cho thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi (cập nhật đến Biên lai thu tiền số 1933)

22-07-2015 | 11:13:50

  Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu.
 Tài khoản và mật khẩu được xem tại đây

Công văn số 157/SGDĐT-KT&QLCLGD về việc tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non

03-09-2015 | 15:06:45


                    Kính gửi: Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, thành phố

 

      Thực hiện công văn số 4477/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn tham gia, cụ thể như sau...

 

                Download công văn 157.


 

Công văn số: 518/SGDĐT V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

03-09-2015 | 14:51:28

 Thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Bình, theo yêu cầu của Sở Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở:....

Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 516/SGDĐT-GDTrH V/v đôn đốc thực hiện tổ chức quản lí các hoạt động chuyên môn trên webstite Trường học kết nối

03-09-2015 | 14:46:12

 Thực hiện công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và các hoạt động trực tuyến khác trên " Trường học kết nối", năm học 2014- 2015 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn và bàn giao tài khoản cho các đơn vị...

Download công văn 516 tại đây

Công văn số: 504/SGDĐT V/v Hướng dẫn thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016

31-08-2015 | 15:34:43

 Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 07/KHPH-STTTT-SGDĐT, ngày 13/3/2014 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Dự án triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Thái Bình; Căn cứ Công văn 332/STTTT-CNTT ngày 25/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v phối hợp hướng dẫn các trường thuộc phạm vi quản lý thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 –2016....
  Download công văn 504 tại đây

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

31-08-2015 | 13:35:41

 CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên


THÔNG BÁO: Về việc rà soát, sửa thông tin của thí sinh thi THPT Quốc gia 2015

27-08-2015 | 09:50:31


                 Kính gửi:  - Các trường THPT
                                   - Các trung tâm GDTX-HN
                                   - Các trường TC, CĐ nghề.

      
Để có dữ liệu chính xác cho việc in bằng tốt nghiệp THPT năm 2015, yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ lại toàn bộ dữ liệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2015 của đơn vị mình (căn cứ vào dữ liệu thí sinh trên phần mềm hệ thống quản lý thi hoặc Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp do Sở in), lập danh sách những thí sinh cần sửa thông tin (theo mẫu kèm theo) gửi về Sở GD&ĐT chậm nhất vào ngày 31/8/2015 (người nhận: Ông Giang Hải Triều - Chuyên viên phòng Khảo thí & QLCLGD; gửi một bản qua email: gianghaitrieu@gmail.com). Các đơn vị trước đây đã gửi danh sách đề nghị sửa thông tin cũng phải lập lại theo mẫu mới này. Đơn vị nào không có thí sinh cần sửa chữa thông tin phải báo cáo qua địa chỉ email trên.

 

            Download mẫu Danh sách đề nghị sửa thông tin.

 

 

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 10
Tổng số người truy cập : 4456529

Tin nổi bật