Điểm thi Kỳ thi kiến thức xây dựng Đảng và Quản lí nhà nước về giáo dục năm 2016

28-02-2016 | 20:45:43    Download điểm thi Kỳ thi kiến thức xây dựng Đảng và Quản lí nhà nước về giáo dục năm 2016:
        - Danh sách điểm thi từ P1 đến P7.
        - Danh sách điểm thi từ P8 đến P14.
        - Danh sách điểm thi từ P15 đến P21.


Công văn số: 836/SGDĐT-KHTC V/v báo cáo thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập năm 2016

09-12-2016 | 16:40:42

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;...

Công văn số: 833/SGDĐT-TCCB V/v báo cáo danh sách biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

09-12-2016 | 16:32:20

Thực hiện Công văn số 2155/HD-SNV ngày 15/11/2016 của Sở Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung về đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016; Công văn số 2156/SNV-CBCCVC ngày 15/11/2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo danh sách biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung sau:...

Công văn số: 02/BTC V/v Triển khai kế hoạch Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng tỉnh Thái Bình năm 2017

09-12-2016 | 10:50:05

Thực hiện Công văn số 5352/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 27/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội Thi "Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc" năm 2017; Quyết định số 345/QĐ-SGDĐT ngày 8/12/2016 của sở GD&ĐT về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng tỉnh Thái Bình" năm 2017;...


Công văn số: 822/SGDĐT-GDTrH V/v triến khai thực hiện Kế hoạch dạy học chủ đề Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông theo tinh thần Chỉ thi số 05-CT/TW

07-12-2016 | 16:33:40

Thực hiện Kế hoạch số 821/KH-SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về dạy học chủ đề: "Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các trường phổ thông theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố; trường THPT nghiên cứu nội dung Kế hoạch số 821 /KH-SGDĐT-GDTrH ngày 02/12/2016, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học)....


Công văn số: 820/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kì I năm 2016-2017

07-12-2016 | 09:27:27

Thực hiện Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2016 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Công văn 495/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2016 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2016-2017...

Quyết định số: 330/QĐ-SGDĐT V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên THPT tham gia tập huấn về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan

05-12-2016 | 16:13:33

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 5903/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên THPT về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan;

Công văn 810/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v làm đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

05-12-2016 | 11:51:04


      Bộ Giáo dục và Đào tạo không phát hành tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017; ...giáo viên, học sinh khai thác sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu ôn thi qua mạng, qua tài khoản trường học kết nối, các tổ nhóm chuyên môn soạn đề cương và hướng dẫn học sinh làm đề cương ôn tập.


     
Download công văn 810.

 

Công văn số: 59/CV-CĐN trích nộp 2% KPCĐ và đối chiếu với kho bạc

02-12-2016 | 14:29:58

Để đảm bảo cấp kinh phí Công đoàn và quyết toán theo năm tài chính  2016, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các đơn vị trích nộp 2% KPCĐ và đối chiếu với kho bạc huyện, thành phố. Nộp báo cáo về Công đoàn ngành chậm nhất ngày 15/12/2016, kèm theo Giấy rút dự toán ngân sách Photocopy các đợt trích nộp (có biểu mẫu kèm theo).

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 37
Tổng số người truy cập : 7638269

Tin nổi bật