Giáo dục Trung học

Công văn số 229 V/v kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

23-04-2013 | 17:05:59

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về việc kiểm tra công nhận mới đối với các trường Trung học đăng ký đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013 và kiểm tra công nhận lại trường trung học đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001 đến 2008. Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch sau....


      Download công văn 229
.

Công văn Số: 22/SGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức tổng kết Hội Khỏe Phù Đổng và Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2015-2016

19-01-2016 | 09:40:05

             Nhằm ghi nhận và tuyên dương các đơn vị và cá nhân đạt thành tích cao trong Hội Khỏe Phù Đổng và Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết Hội Khỏe Phù Đổng và Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2015-2016 như sau...

Chi tiết công văn xem tại đây 

công văn số: 07/SGDĐT-GDTrH V/v kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020

05-01-2016 | 15:28:54

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên,,thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020" trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố, trường THPT, trung tâm GDTX&HN chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện eụ thể tại đon vị và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáọ dục và Đào tạo....
             Chi tiết công văn xem tại đây
             Kế hoạch đính kèm tải tại đây
        

Công văn số: 01/SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức cuộc thi Sức khỏe học đường lần thứ ba, chủ đề Chăm sóc sức khỏe nữ sinh

05-01-2016 | 10:31:44

 Thực hiện công văn số 5944/BGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) do Bộ GDĐT phối họp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phấin Hoa Linh tổ chức; Sở GDĐT hướng dẫn triển khai tổ chức Cuộc thi như sau....

Chi tiết công văn xem tại đây

Quyết định số: 357/QĐ-SGDĐT V/v Cử cán bộ, giáo viên tập huấn đổi mới tổ chức và quản ỉý hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông

28-12-2015 | 10:30:18

 Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-ƯBND ngày 27/6/2013 của ƯBND tỉnh Thái Bình quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
Căn cứ Công văn số 6542/BGDĐT-VP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn bồi dưỡng, xây dựng, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông mới;...

Chi tiết công văn và danh sách cán bộ tham dự tập huấn xem tại đây

Quyết định số: 355/QĐ-SGDĐT V/v Cử cán bộ, giáo viên dự hội thảo Quản lý dạy học phân hóa ở cấp THPT trong chương trình giáo dục phổ thông mới

25-12-2015 | 10:12:56

 Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-ƯBND ngày 27/6/2013 của ƯBND tỉnh Thái Bình quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
  Căn cứ Công văn số 6673/BGDĐT-VP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn bồi dưỡng, xây dựng, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông mới;...

Chi tiết công văn xem tại đây

Giấy triệu tập Tham dự Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ IX

23-12-2015 | 07:49:49

 Thực hiện Quyết định số 2336/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX; Thực hiện kế hoạch 662/KH-HKPĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ IX; Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ IX...

Chi tiết công văn xem tại đây

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 3
Tổng số người truy cập : 5541920

Tin nổi bật