Giáo dục Trung học

Công văn số 229 V/v kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

23-04-2013 | 17:05:59

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về việc kiểm tra công nhận mới đối với các trường Trung học đăng ký đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013 và kiểm tra công nhận lại trường trung học đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001 đến 2008. Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch sau....


      Download công văn 229
.

Công văn 761/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bộ môn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

22-10-2014 | 11:54:07

       Thực hiện Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH, ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015; Công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015, Sở GDĐT Thái Bình chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các môn học năm học 2014-2015 như sau...

 

              Download công văn 761.

              Download Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các môn học.


Công văn 751/SGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

20-10-2014 | 11:55:05

Căn cứ công văn 5592/BGDĐT-GDTrH, ngày 09/10/2014 về việc bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quc gia 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cu các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát trển năng lực cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT của BGDĐT tổ chc như sau...

 

Download công văn 751.

 

 

Công văn 572/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015

20-10-2014 | 11:53:25

Thực hiện Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát trin năng lực môn tiếng Anh cp trung học từ năm học 2014-2015”; S GDT hưng dẫn thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cho học sinh cp trung học từ năm học 2014-2015 trong các trường trung học cơ s, trung học ph thông và trung tâm giáo dục thường xuyên như sau...

 

Download công văn 572 và phụ lục.

 

 

Công văn số 738/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

13-10-2014 | 21:46:45

       Thực hiện công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2014- 2015 như sau...

 

      Download công văn 738.

 

Công văn số 697/SGDĐT-GDTrH V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch dạy học và Hội thi GV dạy giỏi năm học 2014-2015

07-10-2014 | 10:24:02

       Để hoàn thành nhiệm vụ GDTrH trong đó có Kế hoạch dạy học và Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2014- 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, THCS tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục theo tinh thần Công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2014 của Sở GD&ĐT. Trong 2 tháng 10,11/2014 cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau...

            Download công văn 697.


Công văn số 687/SGDĐT-GDTrH v/v Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông

07-10-2014 | 10:15:06

         Căn cứ vào Hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện Hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11; Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông; Công văn số 3119/BGDĐT-GDCN ngày 17/6/2014 về việc phối hợp và thực hiện giáo dục hướng nghiệp nghề của Bộ GD&ĐT;Thực hiện công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2014  của Sở GD&ĐT, về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông năm học 2014-2015 như sau...

        Download công văn 687.

        Download phụ lục CV 687.


Công văn số 686/SGDĐT-GDTrH v/v triển khai tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

02-10-2014 | 14:35:38

       Căn cứ Công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học; Căn cứ công văn số 305/Sở GDĐT - GDTrH Thái Bình về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, Sở GD&ĐT triển khai tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp tỉnh như sau...

      Download công văn 686 và phụ lục.


Công văn số 673/SGDĐT-GDTrH về việc tập huấn cán bộ quản lí năm học 2014-2015

30-09-2014 | 14:27:01

       Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lí các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT, trường THCS, Trung tâm GDTX và HN trong toàn tỉnh...

      Download công văn 673.


Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 10
Tổng số người truy cập : 3086814

Tin nổi bật