Giáo dục Trung học

Công văn số 229 V/v kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

23-04-2013 | 17:05:59

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về việc kiểm tra công nhận mới đối với các trường Trung học đăng ký đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013 và kiểm tra công nhận lại trường trung học đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001 đến 2008. Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch sau....


      Download công văn 229
.

Công văn số: 256/SGDĐT-GDTrH V/v: Góp ý Dự thảo Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17-05-2016 | 07:31:16

Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh Thái Bình năm 2016; Căn cứ Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 17) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012, thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình....

Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 253/SGDĐT-GDTrH V/v Báo cáo kết quả công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ giai đoạn 2012-2016

16-05-2016 | 16:57:36

Thực hiện Công văn số 2018/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) V/v báo cáo kết quả công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ giai đoạn 2012 — 2016, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ giai đoạn 2012 - 2016 như sau:...

Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 231/SGDĐT-GDTrH V/v hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình THM và triển khai mô hình THM năm học 2016-2017

09-05-2016 | 10:20:50

Thực hiện công văn số 902/BGDĐT-GDTrH ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới (THM) năm học 2016-2017; Công văn 161/SGDĐT-GDTrH ngày 06/4/2016 cua Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT và các trường THCS thực hiện mô hình THM triển khai công tác sơ kêt 1 năm thực hiện mô hình THM; Sở GDĐT tổ chức hội nghị sơ kêt 1 năm thực hiện mô hình THM và triển khai mô hình THM cấp THCS năm học 2016-2017:...

Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 222/SGDĐT-GDTrH V/v kiểm tra thực hiện quy chế môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

06-05-2016 | 09:46:44

Thực hiện Công văn số 1566/BGDĐT-GDQP ngày 8/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) V/v kiểm tra thực hiện quy chế môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Sở GDĐT thông báo Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và Quy chế môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại một số đơn vị của Đoàn kiểm tra như sau:....

Chi tiết công văn xem tại đây

Thông báo về việc cung cấp số liệu triển khai đề án phương pháp Bàn tay nặn bột

29-04-2016 | 10:40:58

 Đề nghị các đơn vị hoàn thành và nộp lại kết quả trước ngày  04/5/2016  qua mail phonggdtrh.sothaibinh@moet.edu.vn

Trân trọng./.

Chi tiết biểu mẫu xem tại đây

Công văn số: 834/SGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016

25-04-2016 | 16:14:40

 Thực hiện Công văn số: 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 3/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hư­ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2015-2016; Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 3/8/2015 của Bộ trưởng BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; cụ thể như sau:...

Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 193/CV- LN SGDĐT-SVHTTDL V/v tổ chức xét duyệt xếp loại thể lực h/s phổ thông năm học 2015- 2016

20-04-2016 | 11:01:22

 Thực hiện công văn số 586/SGDDT-GDTrH ngày 24/09/2015 về việc hướng dẫn thực hiện công tác GDTC; GDQP, Y tế trường học năm học 2015-2016. Sở Giáo dục và Đào tạo phối kết hợp với Sở Văn hóa Thể dục Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trong tỉnh tổ chức thi đánh giá xếp loại thể lực học sinh năm học 2015- 2016...

Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 182/SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn - cho bạn cho tôi

14-04-2016 | 15:21:46

 Thực hiện công văn số 1329/BGDĐT-GDTrH nsày 31/3/2016 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống để "Đi đường an toàn - cho bạn cho tôi''; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức Cuộc thi như sau:...


Chi tiết công văn xem tại đây

Xem bài theo ngày :


Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 66
Tổng số người truy cập : 6404973

Tin nổi bật