Giáo dục Trung học

Công văn số 229 V/v kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

23-04-2013 | 17:05:59

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về việc kiểm tra công nhận mới đối với các trường Trung học đăng ký đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013 và kiểm tra công nhận lại trường trung học đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001 đến 2008. Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch sau....


      Download công văn 229
.

Công văn số: 822/SGDĐT-GDTrH V/v triến khai thực hiện Kế hoạch dạy học chủ đề Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông theo tinh thần Chỉ thi số 05-CT/TW

07-12-2016 | 16:33:40

Thực hiện Kế hoạch số 821/KH-SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về dạy học chủ đề: "Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các trường phổ thông theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố; trường THPT nghiên cứu nội dung Kế hoạch số 821 /KH-SGDĐT-GDTrH ngày 02/12/2016, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học)....


Công văn số: 820/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kì I năm 2016-2017

07-12-2016 | 09:27:27

Thực hiện Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2016 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Công văn 495/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2016 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2016-2017...

Quyết định số: 330/QĐ-SGDĐT V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên THPT tham gia tập huấn về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan

05-12-2016 | 16:13:33

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 5903/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên THPT về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan;

Công văn số: 803/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn chuẩn bị cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

02-12-2016 | 12:33:41

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 và để chuẩn bị tốt cho cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2016-2017 đạt hiệu quả cao, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường THPT thực hiện tốt một số công việc sau đây:...


Công văn số: 760/SGDĐT-GDTrH V/v phát động cuộc thi Giao thông học đường năm học 2016-2017

02-12-2016 | 10:24:21

Thực hiện Công văn số 5402/BGDĐT-CTHSSV ngày 02/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phát động cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017; nhăm nâng cao hiêu biêt và ý thức châp hành pháp luật  về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện cho các em học sinh THCS, THPT có điều kiện được tiếp cận bộ đề thi lý thuyết lái xe hạng Al; Sở GDĐT phát động cuộc thi "An toàn giao thông học đường" năm học 2016- 2017 như sau:...

Chi tiết công văn xem tại đây

Công văn số: 790/SGDĐT-GDTrH V/v nhắc nhờ các đơn vị không tham gia tập huấn giáo viên năm học 16-17

22-11-2016 | 17:03:22

Thực hiện công văn số 744/SGDĐT-GDTrH; công văn số 745/SGDĐT- GDTrH ngày 31/10/2016; công văn 753/SGDĐT-GDTrH ngày 03/1 1/2016 về việc tập huấn cho giáo viên tham gia dạy Tiếng Anh THPT và THCS theo chương trình hệ 10 năm...

Công văn số: 774/SGDĐT-GDTrH Tập huân dạy học chủ đề Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông

21-11-2016 | 14:49:45

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn dạy học chủ đề “Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dạy học nội dung Giáo dục PLTTATGT cho cán bộ quản lí, giáo viên giảng dạy môn GDCD các trường THPT và THCS, cụ thể như sau:...

Công văn số: 761/SGDĐT-GDTrH V/v tham dự Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp Trung ương năm 2017

07-11-2016 | 16:12:17

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 505/MTNATL-MT của Cục Mỹ thuật, Nhiêp ảnh và Triên lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vê việc thực hiện đê án Giải thưởng Mỹ thuật thiêu nhi Việt Nam cấp Trung ương năm 2017....

Chi tiết công văn xem tại đây

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 12
Tổng số người truy cập : 7638243

Tin nổi bật