Giáo dục Trung học

Công văn số 229 V/v kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

23-04-2013 | 17:05:59

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về việc kiểm tra công nhận mới đối với các trường Trung học đăng ký đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013 và kiểm tra công nhận lại trường trung học đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001 đến 2008. Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch sau....


      Download công văn 229
.

Lịch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015

22-11-2014 | 11:15:18      Download lịch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 tại hai địa điểm THCS Minh Thành và THCS Kỳ Bá (Thành phố Thái Bình).

Công văn số 869/SGDĐT-GDTrH v/v chuẩn bị lực lượng cho giải các môn thể thao toàn tỉnh năm học 2014-2015

22-11-2014 | 11:08:04

     Căn cứ công văn số 4709/BGDĐT-CTHSSV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015, hướng tới HKPĐ toàn quốc lần thứ IX - 2016 tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD-ĐT, các trường THPT tổ chức thực hiện tốt công tác giảng dạy nội khóa, ngoại khóa và phong trào Hội khỏe Phù Đổng cơ sở tiến tới Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và toàn quốc.

     Download công văn 869.

     Download điều lệ các môn thể thao.


 

Công văn số 790/SGDĐT-GDTrH Về việc Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015

03-11-2014 | 23:54:47

     Thực hiện Công văn số 524/SGDĐT-GDTrH ngày 04/8/2014 của Sở GDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Trung học năm học 2014-2015, Sở GDĐT thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015, cụ thể như sau...

     Download công văn 790.


Quyết định số 297/QĐ-SGDĐT v/v cử CBGV tập huấn bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 2014

27-10-2014 | 09:02:55

       Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-SGDĐT v/v cử CBGV tập huấn bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 2014.

      Download Quyết định 297.


Công văn 761/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bộ môn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

22-10-2014 | 11:54:07

       Thực hiện Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH, ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015; Công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015, Sở GDĐT Thái Bình chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các môn học năm học 2014-2015 như sau...

 

              Download công văn 761.

              Download Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các môn học.


Công văn 751/SGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

20-10-2014 | 11:55:05

Căn cứ công văn 5592/BGDĐT-GDTrH, ngày 09/10/2014 về việc bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án ngoại ngữ Quc gia 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cu các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát trển năng lực cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS và THPT của BGDĐT tổ chc như sau...

 

Download công văn 751.

 

 

Công văn 572/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015

20-10-2014 | 11:53:25

Thực hiện Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát trin năng lực môn tiếng Anh cp trung học từ năm học 2014-2015”; S GDT hưng dẫn thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cho học sinh cp trung học từ năm học 2014-2015 trong các trường trung học cơ s, trung học ph thông và trung tâm giáo dục thường xuyên như sau...

 

Download công văn 572 và phụ lục.

 

 

Công văn số 738/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

13-10-2014 | 21:46:45

       Thực hiện công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2014- 2015 như sau...

 

      Download công văn 738.

 

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 22
Tổng số người truy cập : 3206996

Tin nổi bật