Giáo dục Trung học

Công văn số 229 V/v kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

23-04-2013 | 17:05:59

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về việc kiểm tra công nhận mới đối với các trường Trung học đăng ký đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013 và kiểm tra công nhận lại trường trung học đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2001 đến 2008. Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch sau....


      Download công văn 229
.

Công văn số: 125/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án của Sở GD&ĐT

17-03-2015 | 09:27:57

         Thực hiện chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/7/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) về " Xây dựng  và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xây dựng Dự thảo Đề án "Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2015-2020"...
     Download công văn 125 
      download dự thảo:
userfiles/scan0002 (1).pdf

userfiles/scan0003.pdf 
userfiles/scan0004.pdf 
userfiles/scan0005.pdf

Công văn số:118/SGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức thi giải Toán qua mạng Interrnet cấp tỉnh năm học 2014-2015

16-03-2015 | 07:54:31

            Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn tổ chức thi cấp tỉnh ngày 09/3/2015 của Ban tổ chức cuộc thi toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT triển khai tổ chức thi giải toán qua mạng Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015 như sau...

          Download công văn 118

Công văn số: 116/SGDĐT-GDTrH về việc hoàn tất các dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngành GDĐT

13-03-2015 | 16:26:17

 Để cho các đơn vị quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Thái Bình được thuận lợi, Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT nhận tài khoản của Hiệu trưởng và triển khai việc xây dựng kế hoạch và quản lý điểm của các trường (có phụ lục kèm theo), thực hiện theo hướng dẫn....

 Link download công văn 116

 Link download tài liệu và các  phụ lục đi kèm:

  Phụ lục 01

 Phụ lục 02

Tài liệu hướng  dẫn lập kế hoạch và nhập điểm THPT:

 userfiles/01_THPT_QuanLyLopHocHocSinh.doc
 userfiles/02_THPT_PhanKeHoachDayHoc.doc
 userfiles/03_THPT_TKB.doc
userfiles/04_THPT_NhapDiemMonHoc(1).doc   
userfiles/05_THPT_ChuyenTruong.doc  

Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch và nhập điểm GDTX:
  userfiles/01_GDTX_QuanLyLopHocHocSinh(1).doc   
 userfiles/02_GDTX_PhanKeHoachDayHoc(2).doc
 userfiles/03_GDTX_TKB.doc
 userfiles/04_GDTX_NhapDiemMonHoc.doc
 userfiles/05_GDTX_ChuyenTruong.doc

Tài liệu hướng dẫn hoàn tất dữ liệu của Sở GD - Phòng GD:
userfiles/All_LapKeHoachDayHoc.doc
userfiles/All_QuanLyTaiSan.doc
userfiles/SoGDDT_QuanLyThuChiThaiBinh.docCông Văn số: 89/SGDĐT-GDTrH Về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học

26-02-2015 | 09:57:49

            Thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giao phòng Giáo dục Trung học chủ động lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường THCS, THPT trong toàn tỉnh...

     
  Download công văn 89

Công văn Số:43/SGDĐT-GDTrH V/v: Kế hoạch kiểm tra công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia

25-02-2015 | 14:11:15

   Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014 - 2015 về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia....
  Download công văn

Công văn số 86/KH-HKPĐ về việc họp trù bị giải các môn thể thao năm học 2014-2015

25-02-2015 | 10:34:09

        Để chuẩn bị tốt cho lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình năm 2014-2015 đạt kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp trù bị...
       

                Download công văn 86.


Công văn số 70/SGDĐT-GDTC V/v Kế hoạch tổ chức giải các môn thể thao trong chương trình HKPĐ Tỉnh năm học 2014-2015

09-02-2015 | 22:21:40

        Để chuẩn bị tốt cho lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình năm học 2014-2015 đạt kết quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường THPT tổ chức tốt lực lượng vận động viên của đơn vị mình tích cực tập luyện nâng cao thể lực, kĩ chiến thuật và tham gia tốt các cuộc thi cụm trường, huyện, cụm huyện, tổ chức ôn luyện tốt, chuẩn bị hồ sơ thật chính xác để về dự thi đấu toàn tỉnh. Chương trình cụ thể như sau…

              Download công văn 70.


Công văn số 66/SGDĐT-GDTrH v/v kiểm tra thực hiện môn học GDQP-AN năm học 2014-2015

02-02-2015 | 22:39:33

     Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình GDQP-AN cấp trung học phổ thông; Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-HĐGDQP-AN ngày 15/01/2015 của Hội đng GDQP-AN tỉnh Thái Bình; Thực hiện công văn số 616/SGDĐT-GDTC ngày 08/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện môn học GDQP-AN năm học 2014-2015; Để công tác giảng dạy GDQP-AN đạt chất lượng tốt, sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung như sau

            Download công văn 66.

            Kế hoạch kiểm tra GDQP (Công văn 190).

 

 

Xem bài theo ngày :

Tìm Kiếm Nhanh

Nhập từ khóa :
Tìm kiếm theo :

Thông tin website

Sở Giáo Dục Đào Tạo Thái Bình Đường 30/6 phường Đề Thám
  • Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 0363.831798
  • Fax: 0363.847531
  • Email: admin@thaibinh.edu.vn

Thống kê truy cập

Số người đang online : 11
Tổng số người truy cập : 3585477

Tin nổi bật